Local Voices matter

The November/December 2023 Local Voices survey is now closed.

Data is being analyzed and results will be shared soon!

Local Voices surveys are conducted twice a year and help Eagle Mine to understand what matters most to the communities they work alongside. Register today to be notified by email when the next survey is available.

Giới thiệu về tiếng nói địa phương

Voconiq Local Voices is a unique community engagement program based on research conducted by Australia’s national science agency, CSIRO. Eagle Mine has engaged us to provide communities neighboring its' operations with the opportunity to express their views and experiences.

Voconiq Local Voices project aims to improve engagement between Eagle Mine and your community by increasing understanding and generating better relationships and outcomes. Eagle Mine has committed to using community insights in their decision-making, and while they may not be able to solve every issue raised, the business will be better informed on the things that matter most to your local community.

Cách chúng tôi làm việc với bạn

Local Voices Diagram Updated for web April 2023-01

Chưa đăng ký?

Tham gia để mở khóa phần thưởng cho địa phương
các nhóm cộng đồng và có tiếng nói của bạn
đã nghe. Thật nhanh chóng và dễ dàng.

Phần thưởng cộng đồng

Chúng tôi hỗ trợ các cộng đồng mà chúng tôi làm việc thông qua Chương trình Phần thưởng Cộng đồng Voconiq Local Voices. Điều này cho phép các nhóm cộng đồng đủ điều kiện (như trường học, tổ chức từ thiện, câu lạc bộ và tổ chức phi lợi nhuận) trong khu vực nghiên cứu có thể đề cử quyên góp. *Áp dụng Điều khoản và chính sách

Mỗi khi hoàn thành khảo sát, các thành viên cộng đồng có thể chỉ định mã thông báo quyên góp cho một hoặc nhiều nhóm cộng đồng đã đăng ký với Voconiq Local Voices trong khu vực của họ.

Tiếng nói của bạn có thể giúp ích cho các nhóm cộng đồng mà bạn quan tâm!

Những gì bạn đã nói với chúng tôi

Thank you to those who shared their feedback previous surveys. You can explore the insights here:

Các câu hỏi thường gặp

Tiếng nói địa phương là một dịch vụ chuyên biệt do Voconiq cung cấp nhằm thu thập đầy đủ các ý kiến ở cấp cơ sở xung quanh một hoạt động công nghiệp. Đó là một cách để các tổ chức tiến hành phân tích thường xuyên lâu dài về thái độ của cộng đồng đối với hoạt động của công ty trong và xung quanh các cộng đồng cụ thể. Nó mang lại cho các cộng đồng xung quanh hoạt động một tiếng nói được công ty lắng nghe và giúp cung cấp thông tin cho việc ra quyết định kinh doanh.

Một cuộc khảo sát 'neo' (hoặc đường cơ sở) chi tiết được thực hiện để hiểu các yếu tố thúc đẩy niềm tin chính trong cộng đồng, sau đó là các cuộc khảo sát 'xung' thường xuyên để theo dõi những thay đổi theo thời gian. Các cuộc khảo sát có thể được hoàn thành trực tuyến, trên thiết bị di động, bút và giấy hoặc thông qua các cuộc phỏng vấn ngắn gọn qua điện thoại.

Ngoài ra, mọi cuộc khảo sát đều có thể giúp kiếm tiền cho các nhóm phi lợi nhuận tại địa phương thông qua Chương trình khen thưởng cộng đồng Voconiq Local Voices. Mỗi khi hoàn thành khảo sát, các thành viên cộng đồng có thể chỉ định quyên góp cho một hoặc nhiều nhóm cộng đồng đã đăng ký với Voconiq.

Liên hệ chúng tôi