hero-icon

Lokala Röster är viktiga

Undersökningen är nu stängd

Tack alla som besvarade undersökningen Local Voices. Vi analyserar data och kommer snart att dela resultaten med samhället.

Voconiq och Marknadskraft har anlitats av Zinkgruvan Mining para att genomföra invånarundersökningar. Bakgrunden är att det är viktigt för Zinkgruvan Mining att vara en god samhällsaktör och att ha en bra dialog med sin omgivning. Därför vill företaget gärna veta mer om hur du uppfattar dess verksamhet. Denna undersökning genomförs på alla platser där Lundin Mining koncernen har sina verksamheter, bl. a också i Chile och Brasilien, para analysens och jämförelsens cráneo måste frågorna vara samma på samtliga platser.

Voconiq kommer att samarbeta med Marknadskraft för att genomföra denna undersökning. Projektet innefattar två typer av återkommande undersökningar, "Ankarundersökningen” genomförs vartannat år och tar ca 20 minuter att besvara.

Avances de "Ankarundersökningen" 2021.

En mindre undersökning, den så kallade pulsundersökningen, kommer att genomföras med jämna mellanrum och tar cirka 10 minuter att besvara.

Undersökningen riktar sig hasta invånare över 18 år i Zinkgruvan, Åmmeberg och Askersund. Att delta innebär att svara på enkäten online (webbenkät) eller via pappersenkät var sjätte månad.

mk-hemsida-inv-200-1

Undersökningen riktar sig hasta invånare över 18 år i Zinkgruvan, Åmmeberg och Askersund. Ett slumpmässigt urval bjuds in till att registrera sig for att delta i undersökningarna, men alla är välkomna att delta, att delta innebär att svara på enkäten online (webbenkt), via pappersenkät eller telefonintervju var sjätte månad.

Redan registrado?
Du behöver inte registrera dig igen. När du registrerade dig ska du ha fått en bekräftelse till din e-post, titta i mappen "Skräppost", eller "Övrigt” om du inte fått ett e-postmeddelande som bekräftar din registrering. Vi rekommenderar att du lägger localvoices@voconiq.com i din kontaktlista för att säkerställa att våra e-postmeddelanden hamnar i din inkorg.

Så här ser Voconiqs metod ut:

LEX2116.04 Local Voices Diagram Swedish-01

Contacto oss

Har du några frågor om enkäten är du välkommen att kontakta oss på 019-33 14 00

Correo electrónico de Eller: localvoices@voconiq.com

Vanliga frågor och svar

Voconiq är ett företag som överbrygger klyftan mellan samhällen och de företag som arbetar nära dem genom att öka förståelsen dem emellan. Syftet är att förbättra hur samhällen och företag interagerar och relatedrar med varandra.