Local Voices matter

The November/December 2023 Local Voices survey is now closed.

Data is being analyzed and results will be shared soon!

Local Voices surveys are conducted twice a year and help Eagle Mine to understand what matters most to the communities they work alongside. Register today to be notified by email when the next survey is available.

Am Lleisiau Lleol

Voconiq Local Voices is a unique community engagement program based on research conducted by Australia’s national science agency, CSIRO. Eagle Mine has engaged us to provide communities neighboring its' operations with the opportunity to express their views and experiences.

Voconiq Local Voices project aims to improve engagement between Eagle Mine and your community by increasing understanding and generating better relationships and outcomes. Eagle Mine has committed to using community insights in their decision-making, and while they may not be able to solve every issue raised, the business will be better informed on the things that matter most to your local community.

Sut rydym yn gweithio gyda chi

Local Voices Diagram Updated for web April 2023-01

Haven't registered yet?

Participate to unlock rewards for local
community groups and have your voice
heard. It’s quick and easy.

Gwobrau Cymunedol

We support the communities we work in through the Voconiq Local Voices Community Rewards Program. This allows eligible community groups (such as schools, charities, and not-for-profit clubs and organisations) within the region of the study to nominate for donations. *Terms & conditions apply

Every time a survey is completed, community members can assign a donation token to one or more community groups registered with Voconiq Local Voices in their area.

Gall eich llais helpu'r grwpiau cymunedol sy'n bwysig i chi!

What you’ve told us

Thank you to those who shared their feedback previous surveys. You can explore the insights here:

Cwestiynau Cyffredin

Mae Lleisiau Lleol yn wasanaeth arbenigol a gynigir gan Voconiq sy'n casglu sbectrwm llawn o farn ar lawr gwlad o amgylch gweithrediad diwydiannol. Mae'n ffordd i sefydliadau gynnal dadansoddiad rheolaidd hirdymor o agweddau cymunedol at weithrediadau'r cwmni mewn cymunedau penodol ac o'u cwmpas. Mae’n rhoi llais i’r cymunedau cyfagos â’r gweithrediadau sy’n cael ei glywed gan y cwmni ac mae’n helpu i lywio penderfyniadau busnes.

Cynhelir arolwg 'angor' manwl (neu waelodlin) i ddeall y prif yrwyr ymddiriedolaeth yn y gymuned, ac yna arolygon 'pwls' rheolaidd i olrhain newidiadau dros amser. Gellir cwblhau arolygon ar-lein, ar ffôn symudol, pen a phapur, neu drwy gyfweliadau ffôn byr.

Yn ogystal, gall pob arolwg helpu i ennill arian i grwpiau di-elw lleol trwy Raglen Gwobrwyo Cymunedol Voconiq Local Voices. Bob tro y bydd arolwg yn cael ei gwblhau, gall aelodau o'r gymuned aseinio rhodd i un neu fwy o grwpiau cymunedol sydd wedi cofrestru gyda Voconiq.

Cysylltwch â Ni