Reflexivity Pty Ltd t/as Voconiq is committed to keeping this website up to date and accurate. Should you nevertheless encounter anything that is incorrect or out of date, we would appreciate it if you could let us know. Please indicate where on the website you read the information. We will then look at this as soon as possible. Please send your response by email to: localvoices@voconiq.com.

Ons is nie aanspreeklik vir verlies as gevolg van onakkuraathede of onvolledigheid nie, en ook nie vir verlies as gevolg van probleme wat veroorsaak word deur of inherent is aan die verspreiding van inligting deur die internet, soos onderbrekings of onderbrekings nie. Wanneer ons webvorms gebruik, streef ons daarna om die aantal vereiste velde tot 'n minimum te beperk. Vir enige verlies gely as gevolg van die gebruik van data, advies of idees verskaf deur of namens Reflexivity Pty Ltd t/as Voconiq via hierdie webwerf, aanvaar Reflexivity Pty Ltd t/as Voconiq geen aanspreeklikheid nie.

Antwoorde en privaatheidsnavrae wat per e-pos of met behulp van 'n webvorm ingedien word, sal op dieselfde manier as briewe hanteer word. Dit beteken dat jy 'n antwoord van ons kan verwag binne 'n tydperk van op die laatste 1 maand. In die geval van komplekse versoeke, sal ons jou binne 1 maand laat weet as ons 'n maksimum van 3 maande benodig.

Enige persoonlike data wat jy aan ons verskaf in die konteks van jou antwoord of versoek om inligting sal slegs gebruik word in ooreenstemming met ons privaatheidverklaring.

Reflexivity Pty Ltd t/as Voconiq sal elke redelike poging aanwend om sy stelsels teen enige vorm van onwettige gebruik te beskerm. Reflexivity Pty Ltd t/as Voconiq sal toepaslike tegniese en organisatoriese maatreëls vir hierdie doel implementeer, met inagneming van, onder andere, die stand van die kuns. Dit sal egter nie aanspreeklik wees vir enige verlies hoegenaamd, direk en/of indirek, gely deur 'n gebruiker van die webwerf, wat ontstaan as gevolg van die onwettige gebruik van sy stelsels deur 'n derde party nie.

Reflexivity Pty Ltd t/as Voconiq aanvaar geen verantwoordelikheid vir die inhoud van webwerwe waarna of waarvan 'n hiperskakel of ander verwysing gemaak word nie. Produkte of dienste wat deur derde partye aangebied word, sal onderhewig wees aan die toepaslike bepalings en voorwaardes van daardie derde partye.

Alle intellektuele eiendomsregte op inhoud op hierdie webwerf berus by Reflexivity Pty Ltd t/as Voconiq of by derde partye wat die inhoud self geplaas het of van wie Reflexivity Pty Ltd t/as Voconiq 'n gebruikerslisensie verkry het.

Kopiëring, verspreiding en enige ander gebruik van hierdie materiaal word nie toegelaat sonder die skriftelike toestemming van Reflexivity Pty Ltd t/as Voconiq nie, behalwe en slegs in soverre anders bepaal in regulasies van dwingende wet (soos die reg om aan te haal), tensy spesifieke inhoud anders voorskryf.

As jy enige vrae of probleme met die toeganklikheid van die webwerf het, moet asseblief nie huiwer om ons te kontak nie.